Điều Khoản Sử Dụng

Cửa Hàng Sơn xe 168 Hướng Dẫn Quý Khách tham khảo hoặc mua sắm phải đồng ý và luôn tuân thủ theo Điều Khoản Sử Dụng của cửa hàng chúng tôi. 

Tất cả các Quý khách hàng là cá nhân hay tập thể khi đến với sonxegiatot.vn cấm tuyệt đối không được sử dụng bất cứ công cụ, phương pháp, kỹ thuật nào để can thiệp vào hệ thống dữ liệu của website sonxegiatot.vn, không được tuyên truyền và cổ vũ chống phá.

Trong trường hợp khi sử dụng Quý khách hàng phát hiện ra lỗi nào đó trên website sonxegiatot.vn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chúng tôi để khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất. Sơn xe Giá Tốt xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng!

Nghiêm cấm tuyệt đối những nhận xét, đánh giá mang ý xúc phạm, quấy rối, làm phiền hoặc có bất cứ hành vi nào thiếu văn hóa đối với người khác. Không được nêu ra những nhận xét có tính chính trị (tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc chính quyền), kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….

Nghiêm cấm tuyệt đối các hành vi mạo nhận, cố ý tạo sự nhầm lẫn mình là một khách hàng khác hoặc là một  thành viên của Ban Quản Trị website.

Liên Hệ Với Sơn Xe 168 Paint

Cửa Hàng Sơn Xe 168 Paint

Hotline: 0926567266 (Duy Anh Sơn Xe 168)

Email: sonxe168@gmail.com