Tổng Hợp Hình Ảnh Thi Công Và Hoàn Thiện Sơn Xe Máy Tại Sơn Xe 168

Chúng tôi tổng hợp tất cả hình ảnh từ quá trình đội ngũ anh em làm việc cho đến khi xe được sơn mới hoàn toàn. Quý khách có thể tham khảo và chọn mẫu. Chi tiết hơn, Quý khách có thể xem tại đây